Ban ngày những người khởi nghĩa xuống các chợ, kẻ đeo gươm, người mang cung tên,

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

"Ban ngày những người khởi nghĩa xuống các chợ, kẻ đeo gươm, người mang cung tên, có người mang súng...Người ta gọi họ là những kẻ nhân đức đối với người nghèo...Họ muốn giải phóng người dân khỏi ách chuyên chế của vua quan." là lời mô tả của các giáo sĩ phương Tây về nghĩa quân

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

"Ban ngày những người khởi nghĩa xuống các chợ, kẻ đeo gươm, người mang cung tên, có người mang súng...Người ta gọi họ là những kẻ nhân đức đối với người nghèo...Họ muốn giải phóng người dân khỏi ách chuyên chế của vua quan." là lời mô tả của các giáo sĩ phương Tây về nghĩa quân Chàng Lía.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X