Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyên nhân chính dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn là do mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền Đàng Trong. Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần. Việc mua quan bán tước phổ biến. Quan lại, cường hào kéo bè kết cánh, đàn áp bóc lột nhân dân thậm tệ, đua nhau ăn chơi xa xỉ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X