Thế nào là chính sách ngụ binh ư nông?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thế nào là chính sách "ngụ binh ư nông"?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chính sách "ngụ binh ư nông" là: Cho quân sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi cần triều đình sẽ điều động
Nhà Lý thị hành chính sách "ngụ binh ư nông"- gửi binh ở nhà nông, cho quân sĩ ở địa phương luân phiên về cày ruộng và thành niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X