Đơn vị hành chính địa phương lớn nhất dưới thời Lý là

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đơn vị hành chính địa phương lớn nhất dưới thời Lý là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đơn vị hành chính địa phương lớn nhất dưới thời nhà Lý là lộ. Cả nước được chia làm 24 lộ. Dưới lộ là phủ (miền núi gọi là châu), huyện, hương và xã.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X