Biện pháp trồng rừng có hiệu quả chính nào sau đây?

06/11/2020 25

Câu Hỏi:
Biện pháp trồng rừng có hiệu quả chính nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Biện pháp trồng rừng giúp phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X