Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?

06/11/2020 187

Câu Hỏi:
Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Biển cung cấp thức ăn, phát triển kinh tế, giao lưu vận chuyển, điều hòa nhiệt độ trên Trái đất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X