Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là:

06/11/2020 126

Câu Hỏi:
Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là: Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái dưới nước bao gồm hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X