Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái nước mặn, không phải là hệ sinh thái trên cạn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật


Đáp án: C. Sú, vẹt, đước,...
Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).

Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố:


Đáp án: D. Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển, ven các đảo.
Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?

- A đúng: vì nhóm sinh vật có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật là sinh vật sản xuất vì chúng có khả năng tự dưỡng hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời

- B, C, D loại vì chúng là những sinh vật dị dưỡng

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm:

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo

Kiến thức bổ sung:

- Hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái được tạo ra bởi con người và không tồn tại trong tự nhiên, chúng đa dạng về kích cỡ, cấu trúc.

- Hệ sinh thái là một hệ thống mở hoàn chỉnh bao gồm các quần xã sinh vật và là khu vực sống của sinh vật còn được gọi là sinh cảnh.

Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là:

Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là biển.

Trong đai nhiệt đới gió mùa, hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thành ở những vùng núi thấp có đặc điểm:

Trong đai nhiệt đới gió mùa, hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thành ở những vùng núi thấp có đặc điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, mùa khô không rõ

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái nhằm bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là:

Cần duy trì các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu, đồng thời cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao. Đảm bảo cho sự phát triển ổn định về kinh tế và môi trường của đất nước.

Hệ sinh thái rừng thưa rụng phân bố:

Hệ sinh thái rừng thưa rụng phân bố: Tây Nguyên
Giải thích: (trang 130 SGK Địa lí 8).
Hệ sinh thái sừng thưa rụng phân bố:
Rừng thưa rụng lá (rừng khộp) mùa khô

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X