Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là:

06/11/2020 117

Câu Hỏi:
Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là biển.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X