Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là:

06/11/2020 87

Câu Hỏi:
Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Cần duy trì các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu, đồng thời cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao. Đảm bảo cho sự phát triển ổn định về kinh tế và môi trường của đất nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X