Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

06/11/2020 90

Câu Hỏi:
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái nhằm bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X