Trắc nghiệm địa 12 bài 21 : Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 21 có đáp án.

Câu 1. Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp
Câu 2. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới nước ta chủ yếu do sự phân hóa về
Câu 3. Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta
Câu 4. Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là
Câu 5. Các vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nề nông nghiệp nhiệt đới đa dạng, có các sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là :
Câu 6. Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là :
Câu 7. Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:
Câu 8. Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:
Câu 9. Một hạn chê lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là
Câu 10. Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là :
Câu 11. Nền nông nghiệp nước ta hiện nay
Câu 12. Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:
Câu 13. Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:
Câu 14. Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:
Câu 15. Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:
Câu 16. Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:
Câu 17. Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ:
Câu 18. Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là
Câu 19. Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng
Câu 20. Phát triển cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn là thế mạnh của vùng
Câu 21. Ý nào dưới đây không phải là đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta?
Câu 22. Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành
Câu 23. Đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền là
Câu 24. Người nông dân quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ là đặc trưng của nền nông nghiệp nào?
Câu 25. Nguyên nhân nào làm tăng thêm tính bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp của nước ta?
Câu 26. Vùng đồng bằng có thế mạnh nào dưới đây?
Câu 27. Yếu tố nào cho phép trồng trọt quanh năm, áp dụng các công thức luân canh, tăng vụ?
Câu 28. Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở:
Câu 29. Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện ở nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?
Câu 30. Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là
Câu 31. Sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hoá không phải là
Câu 32. Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là
Câu 33. Đâu không phải nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay?
Câu 34. Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là
Câu 35. Việc áp dụng các hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau giữa các vùng là do có sự phân hoá chủ yếu của các điều kiện
Câu 36. Năng suất lúa nước ta tăng nhanh là do nguyên nhân chính nào?
Câu 37. Để sản xuất được nhiểu nông sản, phương thức canh tác được áp dụng phổ biến ở nước ta hiện nay là
Câu 38. Nền nông nghiệp hàng hóa phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nào dưới đây?
Câu 39. Ở nước ta, miền Nam đặc trưng về các loại quả nhiệt đới (sầu riêng, mít, chôm chôm, bơ…), trong khi miền Bắc là các loại hoa quả ôn đới như lê, mận, đào, rau màu vụ đông (bắp cải, xu hào, khoai tây…) thể hiện
Câu 40. Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi rất sâu sắc, với tính chất sản xuất hàng hóa ngày càng cao, quy mô sản xuâtt ngày càng lớn, nên chịu sự tác động mạnh mẽ của
Câu 41. Ở vùng Tây Nguyên chuyên các loại cây nhiệt đới như cà phê, cao su, điều,.. đã thể hiện
Câu 42. Cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng
Câu 43. Trung du và miền núi Bắc Bộ có những loại cây trồng điển hình nào?
Câu 44. Vụ đông trở thành vụ chính của Đồng bằng sông Hồng do
Câu 45. Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ nào dưới đây?
Câu 46. Mục đích của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là
Câu 47. Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta, tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ
Câu 48. Nhân tố thị trường có vai trò gì trong việc thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông phẩm hàng hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?
Câu 49. Nhân tố nào dưới đây quan trọng nhất thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông phẩm hàng hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 21 : Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 26A
Câu 2CCâu 27B
Câu 3CCâu 28D
Câu 4BCâu 29C
Câu 5ACâu 30C
Câu 6ACâu 31B
Câu 7BCâu 32A
Câu 8CCâu 33A
Câu 9ACâu 34A
Câu 10DCâu 35B
Câu 11DCâu 36B
Câu 12DCâu 37B
Câu 13CCâu 38B
Câu 14BCâu 39A
Câu 15ACâu 40A
Câu 16BCâu 41A
Câu 17CCâu 42A
Câu 18ACâu 43C
Câu 19CCâu 44B
Câu 20DCâu 45D
Câu 21CCâu 46A
Câu 22CCâu 47A
Câu 23CCâu 48D
Câu 24ACâu 49C
Câu 25C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X