Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X