Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ nào dưới đây?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ Đông

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X