Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 22/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành sản xuất nông nghiệp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phần hải đảo của Đông Á chịu những thiên tai nào?


Đáp án: B. Động đất, núi lửa
Giải thích: Phần hải đảo của Đông Á thường có động đất và núi lửa gây tai họa lớn cho nhân dân (trang 42 SGK Địa lí lớp 8).

Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu những thiên tai nào?


Đáp án: B. Động đất, núi lửa
Giải thích: Phần hải đảo của Đông Nam Á thường có động đất và núi lửa do nằm trong khu vực không ổn đinh của vỏ Trái Đất (trang 48 SGK Địa lí lớp 8)

Thiên tai nào sau đây thường xảy ra ở vùng ven biển nước ta khi có bão?

Thiên tai thường xảy ra ở vùng ven biển nước ta khi có bão là ngập mặn.

Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?

Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai núi lửa, động đất.

Thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta


Đáp án: C. bão nhiệt đới
Giải thích: (trang 90 SGK Địa lí 8).

Thiên tai đã gây ra thâm hụt ngân sách. Đó là:

Thiên tai đã gây ra thâm hụt ngân sách. Đó là: thâm hụt cơ cấu

Thiên tai nào sau đây thường xảy ra ở vùng ven biển nước ta vào mùa khô?

Thiên tai thường xảy ra ở vùng ven biển nước ta vào mùa khô đó là hạn mặn.
Ở ven biển nước ta thường xảy ra các thiên tai như: bão, cát bay, cát chảy, sạt lở bờ biển,… Thiên tai này xảy mạnh nhất ở vùng ven biển miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:


Đáp án: D. Gió tây nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lụt, hạn hán.
Giải thích: (trang 147 SGK Địa lí 8).

Đông Nam Á chịu thiên tai nào?


Đáp án: D. Bão nhiệt đới
Giải thích: (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X