Mục đích của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mục đích của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mục đích của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Hay: Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ được xem là giải pháp giúp cho việc sản xuất tránh được điều kiện thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây trồng. Đồng thời, giúp người sản xuất có điều kiện tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đâu không phải là vai trò của trồng trọt?

Trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu không phải là vai trò của trồng trọt mà là nhiệm vụ của trồng trọt.

Đâu không phải là vai trò của trồng trọt

Vai trò của trồng trọt là:

 • Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi
 • Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
 • Cung cấp nông sản cho sản xuất

Nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ của ngành trồng trọt là:

Trồng cây tràm để lấy gỗ làm nhà là nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp

Để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt, không cần sử dụng biện pháp nào?

Để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt, cần sử dụng các biện pháp: Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật

Nhiệm vụ của trồng trọt là:

Nhiệm vụ của trồng trọt là:

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp làm giấy

- Cung cấp nông sản xuất khẩu; đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước

Ngành trồng trọt có mấy vai trò?

Ngành trồng trọt có 4 vai trò là:

 • Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
 • Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
 • Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
 • Cung cấp nông sản để xuất khẩu.
Vai trò của ngành trồng trọt

Biện pháp nào sau đây thực hiện trong trồng trọt?

 • Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật
 • Cày đất
 • Bón phân hạ phèn
 • Bón phân hữu cơ

Biện pháp thực hiện trong trồng trọt là: Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật.

Biện pháp thực hiện trong trồng trọt là gì
Thông tin bổ sung

Vai trò của trồng trọt là:

Vai trò của trồng trọt là:

Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

Cung cấp nông sản cho sản xuất

Nhiệm vụ của trồng trọt là gì?

Nhiệm vụ của trồng trọt là:

 • Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn để đảm bảo đủ ăn, có dự trữ và xuất khẩu.
 • Trồng cây ra, đậu, vừng, lạc... làm thức ăn cho con người.
 • Trồng cây mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường, cây ăn quả cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoa quả.
 • Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su, hồ tiêu đểu lấy nguyên liệu xuất khẩu.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X