Nguyên nhân nào làm tăng thêm tính bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp của nước

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào làm tăng thêm tính bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp của nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyên nhân làm tăng thêm tính bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp của nước ta là tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X