Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X