Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn ngày chịu được sâu bệnh, có thể thu hoạch trước mùa bão, lụt và hạn hán

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện ở nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?

Ý không phải là biểu hiện ở nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới là khắc phục hoàn toàn tính bấp bênh trong sản xuất.

Cơ sở cho phát triển nền lâm, nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng ở miền núi nước ta không phải là

Cơ sở cho phát triển nền lâm, nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng ở miền núi nước ta không phải là mưa nhiều, lắm sông suối, hiểm vực.

Để góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới của nước ta, hiện nay biện pháp tốt nhất là

Để góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới của nước ta, hiện nay biện pháp tốt nhất là phát triển nền nông nghiệp hiện đại

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc

Phát biểu nào sau đây không đúng với việc khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?

Để khai thác hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới => phải phát triển nền nông nghiệp hàng hóa , tức là đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu của trong và ngoài nước.

Thế mạnh nông nghiệp nhiệt đới ở trung du và miền núi nước ta là

Thế mạnh nông nghiệp nhiệt đới ở trung du và miền núi nước ta là cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc

Nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta không phải chủ yếu dựa vào:

Nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta không phải chủ yếu dựa vào người lao động có kinh nghiệm sản xuất nông lâm ngư nghiệp

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là :

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp xuất khảu ( gạo, cà phê, cao sư, hoa quả, …)

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X