Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghiệp mới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X