Nhân vật nào trong tác phẩm ừng xà nu thể h iện tính sử thi đậm nét nhất?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhân vật nào trong tác phẩm ừng xà nu thể h iện tính sử thi đậm nét nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X