Cảm hứng chủ yếu của Rừng xà nu là:

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cảm hứng chủ yếu của "Rừng xà nu" là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cảm hứng chủ yếu của "Rừng xà nu" là sử thi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X