Vẻ đẹp của hình tượng Tnú được tác giả tập trung thế hiện ở hình ảnh nào trong

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vẻ đẹp của hình tượng Tnú được tác giả tập trung thế hiện ở hình ảnh nào trong tác phẩm ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vẻ đẹp của hình tượng Tnú được tác giả tập trung thế hiện ở hình ảnh đôi bàn tay trở đi, trở lại trong tác phẩm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X