Hình ảnh, chi tiết nào sau đây được dùng để miêu tả khung cảnh nổi dậy của dân

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hình ảnh, chi tiết nào sau đây được dùng để miêu tả khung cảnh nổi dậy của dân làng Xôman:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hình ảnh, chi tiết được dùng để miêu tả khung cảnh nổi dậy của dân làng Xôman là tiếng chân rầm rập, tiếng thét "giết, chém", đống lửa xà nu giữa nhà vẫn đỏ, lửa cháy khắp rừng và tiếng chiêng nổi lên

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X