Kể lại bi kịch của Tnú- một con người manh mẽ gan góc không cứu được vợ con, tác

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kể lại bi kịch của Tnú- một con người manh mẽ gan góc không cứu được vợ con, tác giả cho thấy điểu gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kể lại bi kịch của Tnú- một con người manh mẽ gan góc không cứu được vợ con, tác giả đã tố cáo tội ác dä man của kẻ thù xâm lược

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X