Hình ảnh rừng xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành có ý nghĩa

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hình ảnh "rừng xà nu" trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành có ý nghĩa gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hình ảnh "rừng xà nu" trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành có ý nghĩa đó là hình ảnh đại diện của dân làng Xô Man

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X