Dân làng Xô Man trong truyện Rừng xà nu” là thuộc dân tộc nào?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dân làng Xô Man trong truyện “ Rừng xà nu” là thuộc dân tộc nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dân làng Xô Man trong truyện “ Rừng xà nu” là thuộc dân tộc nào Gia Rai

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X