Dòng nào sau đây không nêu đúng đặc điểm nổi bật về cảm hứng - bút pháp trong

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dòng nào sau đây không nêu đúng đặc điểm nổi bật về cảm hứng - bút pháp trong sáng tác của Nguyễn Trung Thành?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X