Cốt truyện của Rừng xà nu kể về:

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cốt truyện của "Rừng xà nu" kể về:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cốt truyện của "Rừng xà nu" kể về chuyện về cuộc đời Tnú và cuộc nổi dậy đấu tranh của dân làng Xôman đan cài vào nhau

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X