Cánh rừng xà nu trong tác phẩm biểu tượng cho những gì ?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cánh rừng xà nu trong tác phẩm biểu tượng cho những gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cánh rừng xà nu trong tác phẩm biểu tượng cho nỗi đau, vẻ đẹp, sức sống bất diệt của con người, vùng đấtt Tây Nguyên

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X