Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 9

Viếng lăng Bác

9

Hướng dẫn làm viếng lăng bác

Cảm nhận 2 khổ giữa bài viếng lăng Bác

[Văn mẫu 9] Cảm nhận 2 khổ giữa bài viếng lăng bác để thấy rõ sự tôn kính, biết ơn và niềm xúc động nghẹn ngào của nhà thơ, cùng Đọc tài liệu cảm nhận khổ 2, 3 bài Viếng Lăng Bác em nhé!

Cảm nhận hai khổ thơ cuối bài Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

[Văn mẫu 9] Những bài văn mẫu hay phân tích, cảm nhận về 2 khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương.

Phân tích hai khổ thơ đầu bài Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

[Văn mẫu 9] Tuyển tập những bài văn hay phân tích khổ 1, 2 bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Top 2 bài văn phân tích 2 khổ thơ đầu Viếng lăng Bác

Ước nguyện của Viễn Phương qua khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác

Văn mẫu cảm nhận của em về ước nguyện của Viễn Phương trong khổ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác: Mai về miền Nam thương trào nước mắt ... Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này

Dàn ý phân tích khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

[Văn mẫu 9] Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương.

Phân tích khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

[Văn mẫu 9] Những bài văn hay phân tích, bình giảng khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương.

Cảm xúc lưu luyến, bịn rịn đối với Bác khi rời lăng của nhà thơ Viễn Phương

[Văn mẫu 9] Nêu cảm nhận của em về cảm xúc lưu luyến, bịn rịn của nhà thơ Viễn Phương khi rời xa lăng Bác trong bài thơ Viếng lăng Bác.

Lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc qua 2 khổ thơ cuối Viếng lăng Bác

Bài văn mẫu phân tích cảm nhận về lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của tác giả trong hai khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác (Viễn Phương).

Dàn ý Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động của Viễn Phương

[Văn mẫu 9] Lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích làm sáng tỏ nhận định: Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của Viễn Phương và đồng bào miền Nam với Bác.

Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn Phương

[Văn mẫu 12] Những bài văn mẫu hay phân tích, làm rõ quan điểm: Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn Phương và đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ.
Back to top