Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thổi tắt ngọn nến, khi nến nến tắt, phần nến lỏng sẽ đông đặc lại thành rắn
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X