Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?

24/11/2020 89

Câu Hỏi:
Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Thổi tắt ngọn nến, khi nến nến tắt, phần nến lỏng sẽ đông đặc lại thành rắn
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X