Sự đông đặc là sự chuyển từ

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự đông đặc là sự chuyển từ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X