Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tuyết rơi, làm đá trong tủ lạnh, đúc đồng thuộc về hiện tượng đông đặc. Rèn thép trong lò không phải là hiện tượng đông đặc
⇒ Đáp án D.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X