Nhiệt độ đông đặc của rượu là -117⁰C, của thủy ngân là -38,83⁰C . Ở nước lạnh

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệt độ đông đặc của rượu là -117⁰C, của thủy ngân là -38,83⁰C . Ở nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu hay nhiệt kế thủy ngân? Vì sao?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệt độ đông đặc của rượu thấp hơn nhiệt độ đông đặc của thủy ngân rất nhiều nên ở nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của môi trường khi nhiệt độ giảm xuống âm vài chục ⁰C.
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X