Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc?

24/11/2020 53

Câu Hỏi:
Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ngọn đèn dầu đang cháy không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X