Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngọn đèn dầu đang cháy không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X