Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc

08/12/2020 862

Câu Hỏi:
Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc ...
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính. Dùng các thủ tục của thư viện này, người lập trình có thể điều khiển việc đưa dữ liểu ra màn hình, xây dựng các giao diện màn hình và bàn phím, dùng bàn phím điều khiển chương trình…

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X