Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện nào

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện GRAPH. Thư viện này cho phép thực hiện các thao tác đồ họa cơ bản như vẽ điểm, đường thẳng, tô màu…

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X