Trong một chương trình Pascal, cách khai báo thư viện nào sau đây là đúng?

08/12/2020 1,370

Câu Hỏi:
Trong một chương trình Pascal, cách khai báo thư viện nào sau đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong một chương trình Pascal, để khai báo thư viện ta dùng từ khóa Uses, sau đó là tên các thư viện được cách nhau bởi dấu phẩy.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X