Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khí trong bình có tỉ khối so với khí CO ban đầu là 1,457. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Theo bài ra CO dư; Fe3O4 hết
Sau phản ứng có CO (đặt x mol) và CO2 (đặt y mol)
Ta có nCO bđ = nCO dư+ nCO2 → 0,5 = x + y (1)
mhh khí = 0,5.1,457.28 = 20,4 gam → 28x + 44y = 20,4 (2)
Từ (1) và (2) có x = 0,1 và y = 0,4
PTHH:
4CO + Fe3O4→ 4CO2 + 3Fe
0,1 ← 0,4 mol
m = 0,1.232 = 23,2 gam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X