Theo Dacuyn thì đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Theo Dacuyn thì đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo Dacuyn thì đối tượng của chọn lọc tự nhiên là cá thể sinh vật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X