Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 2 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 2 có đáp án: Các bằng chứng tiến hóa với các câu hỏi đã ra trong các kì thi, kiểm tra.

Câu 1. Cặp cấu trúc nào dưới đây là cơ quan tương đồng?
Câu 2. Cho các cặp cơ quan:
1. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
2. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp.
3. Gai xương rồng và lá cây lúa.
4. Cánh bướm và cánh chim.
5. Ngà voi và sừng tê giác
Những cặp cơ quan tương đồng là
Câu 3. Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?
Câu 4. Ý nghĩa của các cơ quan tương đồng với việc nghiên cứu tiến hóa là
Câu 5. Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa
Câu 6. Đâu không phải là cặp cơ quan tiến hóa theo hướng phân li tính trạng?
Câu 7. Có bao nhiêu cặp cơ quan là kết quả của quá trình tiến hóa theo hướng phân ly?
(1) Cánh chim và cánh côn trùng
(2) Manh tràng của thú ăn thực vật và ruột tịt của thú ăn động vật
(3) Gai xương rồng và gai hoa hồng
(4) Cánh dơi và chi trước của mèo
(5) Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng
(6) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các loài động vật
Câu 8. Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do
Câu 9. Cơ quan tương tự là
Câu 10. Cơ quan tương tự
Câu 11. Trong tiến hoá các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh
Câu 12. Cá và gà khác hẳn nhau, nhưng có những giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng cùng tổ tiên xa thì gọi là
Câu 13. Bằng chứng phôi sinh học so sánh dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về
Câu 14. Cơ quan thoái hóa là cơ quan như thế nào ?
Câu 15. Ý nào sau đây đúng về cơ quan thoái hoá?
Câu 16. Khi nói về cơ quan tương tự, phát biểu nào sau đây không đúng
Câu 17. Khi nói về cơ quan tương tự, phát biểu nào sau đây đúng
Câu 18. Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?
Câu 19. Cặp cơ quan nào dưới đây là cặp cơ quan tương tự?
Câu 20. Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tiến hóa theo hướng đồng quy tính trạng?
Câu 21. Gai xương rồng và gai hoa hồng là bằng chứng về
Câu 22. Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về
Câu 23. Ruột thừa ở người; hạt ngô trên bông cờ của ngô hay cây đu đủ đực có quả. Đây là bằng chứng về
Câu 24. Cơ quan nào không thể xem là cơ quan thoái hoá?
Câu 25. Nói về bằng chứng phôi sinh học so sánh, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 26. Người và tinh tinh khác nhau nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ cùng một nguồn gốc thì gọi là
Câu 27. Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về
Câu 28. Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?
Câu 29. Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?
Câu 30. Các trình tự ADN ở nhiều gen của người rất giống với các trình tự tương ứng ở tinh tinh. Giải thích đúng nhất cho quan sát này là
Câu 31. Trong các nội dung sau đây, có bao nhiêu nhận định là bằng chứng tiến hóa phân tử chứng minh nguồn gốc chung của các loài:
1. ADN của các loài khác nhau thì khác nhau ở nhiều đặc điểm.
2. Axit nucleic của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nucleotit.
3. Protein của các loài đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
4. Mọi loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.
5. Mã di truyền dùng chung cho các loài sinh vật
Câu 32. Trường hợp nào sau đây là bằng chứng phản ánh đúng và rõ nhất về nguồn gốc chung của sinh giới?
Câu 33. Người có thể chống lại các bệnh truyền nhiễm bằng kháng thể lấy từ ngựa, chứng minh nguồn gốc tiến hóa của hai loài là
Câu 34. Bằng chứng cho thấy bào quan ti thể trong tế bào sinh vật nhân chuẩn có lẽ có nguồn gốc từ sinh vật nhân sơ là
Câu 35. Để chứng minh giả thuyết ti thể và lục lạp tiến hóa từ vi khuẩn, người ta sử dụng bằng chứng
Câu 36. Nhiểu gen của người có trình tự các nucleotit rất giống với các trình tự tương ứng ở tinh tinh. Giải thích đúng nhất cho quan sát này là
Câu 37. Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích nghi của sinh giới ?
Câu 38. Bằng chứng tiến hóa nào là phù hợp nhất để sử dụng giải thích nguồn gốc tổ tiên chung của các loài trên trái đất?
Câu 39. Bằng chứng chứng tỏ sinh giới có nguồn gốc chung
Câu 40. Sự giống nhau nào trong các bằng chứng tiến hóa sau không được quy định bởi sự giống nhau về kiểu gen
Câu 41. Sự giống nhau nào trong các bằng chứng tiến hóa sau được quy định bởi sự giống nhau về kiểu gen
Câu 42. Cơ quan thoái hóa mặc dù không có chức năng gì nhưng vẫn tồn tại trên cơ thể có thể là do
Câu 43. Cho các dữ liệu sau:
(1) Sinh vật bằng đá được tìm thấy trong lòng đất.
(2) Xác của các Pharaon trong kim tự tháp Ai Cập vẫn còn bảo quản tương đối nguyên vẹn.
(3) Xác sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách còn giữ nguyên màu sắc.
(4) Xác của voi mamut còn tươi trong lớp băng hà.
(5) Rìu bằng đá của người cổ đại.
Có bao nhiêu dữ liệu không được gọi là hóa thạch?
Câu 44. Bằng chứng nào sau đây không trực tiếp cho thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sinh vật?
Câu 45. Bằng chứng nào sau đây trực tiếp cho thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sinh vật?
Câu 46. Cơ quan tương đồng là những cơ quan
Câu 47. Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là

đáp án Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 2 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 25D
Câu 2ACâu 26A
Câu 3BCâu 27C
Câu 4BCâu 28D
Câu 5CCâu 29A
Câu 6DCâu 30B
Câu 7BCâu 31C
Câu 8BCâu 32A
Câu 9BCâu 33B
Câu 10ACâu 34C
Câu 11BCâu 35C
Câu 12BCâu 36B
Câu 13BCâu 37D
Câu 14ACâu 38D
Câu 15DCâu 39D
Câu 16ACâu 40C
Câu 17DCâu 41D
Câu 18ACâu 42B
Câu 19DCâu 43B
Câu 20ACâu 44A
Câu 21DCâu 45D
Câu 22DCâu 46C
Câu 23ACâu 47B
Câu 24B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X