Trong thí nghiệm của mình, Milơ và Urây đã mô phỏng khí quyển nguyên thủy của

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong thí nghiệm của mình, Milơ và Urây đã mô phỏng khí quyển nguyên thủy của Trái Đất trong phòng thí nghiệm để tổng hợp hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. hai ông đã sử dụng các khí

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong thí nghiệm của mình, Milơ và Urây đã mô phỏng khí quyển nguyên thủy của Trái Đất trong phòng thí nghiệm để tổng hợp hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. hai ông đã sử dụng các khí H2O, CH4, NH3, H2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X