Xét các nhân tố tiến hóa(1). Đột biến (2). Giao phối ngẫu nhiên (3). Chọn lọc tự

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Xét các nhân tố tiến hóa
(1). Đột biến
(2). Giao phối ngẫu nhiên
(3). Chọn lọc tự nhiên (CLTN)
(4). Các yếu tố ngẫu nhiên
(5). Di nhập gen
Số nhân tố có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các phát biểu đúng: 1 và 5
(1).Do đột biến
gen
sẽ làm thay đổi thành phần hoặc cấu trúc của
gen
vì vậy nó tạo ra alen mới mà quần thể chưa có
(5). Di nhập gen là hiện tượng trao đổi giao tử hoặc alen giữa các quần thể, vì vậy có thể mang đến alen mới cho quần thể hoặc alen có sẵn trong quần thể
(2). Giao phối ngẫu nhiên không tạo alen mới mà chỉ tổ hợp các alen để tạo ra các kiểu gen(3). CLTN không tạo alen mới mà chỉ mang nhiệm vụ sàng lọc và làm tăng số lượng các KG quy định KH thích nghi trong quần thể
(4). Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen theo hướng alen trở lên phổ biến trong quần thể hoặc bị loại bỏ hoàn toàn

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X