Sự kiện không diễn ra ở đại cổ sinh là:

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự kiện không diễn ra ở đại cổ sinh là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự kiện không diễn ra ở đại cổ sinh là A, sự phát sinh của sinh vật nhân thực cổ nhất diễn ra ở đại Nguyên sinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X