Thể loại của văn bản văn học là gì?

08/12/2020 24

Câu Hỏi:
Thể loại của văn bản văn học là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Thể loại của văn bản văn học là những quy tắc tổ chức hình thức văn bản thích hợp với nội dung văn bản.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X