Được coi là thuộc về hình thức của văn bản văn học các khái niệm nào sau đây?

08/12/2020 111

Câu Hỏi:
Được coi là thuộc về hình thức của văn bản văn học các khái niệm nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Ngôn từ, kết cấu, thể loại được coi là thuộc về hình thức của văn bản văn học.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X