Đề tài của văn bản văn học là gì?

08/12/2020 565

Câu Hỏi:
Đề tài của văn bản văn học là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Đề tài của văn bản văn học là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X