Cảm hứng nghệ thuật của văn bản văn học là gì?

08/12/2020 171

Câu Hỏi:
Cảm hứng nghệ thuật của văn bản văn học là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Cảm hứng nghệ thuật của văn bản văn học là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X