Dòng nào dưới đây giải thích sai lí do vì sao với văn bản văn học, người ta

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Dòng nào dưới đây giải thích sai lí do vì sao với văn bản văn học, người ta không thể tách biệt nội dung khỏi hình thức?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Chọn đáp án: D
Văn bản văn học, người ta không thể tách biệt nội dung khỏi hình thức vì nội dung có trước và quyết định hình thức.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X